การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบ 2 ปี 2561

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบ 2 ปี 2561 (คลิก)

ตารางศักยภาพ รอบ 2 ปี 2561 (คลิก)

โดยส่งใบสมัครจำนวน 2 ชุด มาที่

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310

ชำระค่าสมัครแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 2 (700 บาท)

ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย" (ออมทรัพย์) เลขที่ 041-0-03332-4 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเพชบุรีตัดใหม่

 

 

RCST Hot Update

CME facebook - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 7-12-2018 13-14 12 2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.