หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ชื่อ หลักสูตร

การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ThaiboardofColonandRectalSurgery.pdf
จำนวนดาวน์โหลด 2273 ครั้ง / ขนาด 233 KB