ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ, ข้อปฏิบัติตัวผู้สอบ และคำแนะนำการทำข้อสอบ Basic Science วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

กำหนดจัดสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science) รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Basic Science รอบที่ 2
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบและมาตรการเพื่อความปลอดภัย
คำแนะนำการทำข้อสอบ Basic Science

 

เข้าสู่ระบบ

ผู้สมัครสอบสามารถ Print บัตรประจำตัวผู้สอบ (Sign in เข้าระบบ) ทาง  www.basicscience-rcst.com

หากมีข้อสอบถามติดต่อ  E-mail :  basicscience.sur@gmail.com

RCST Hot Update

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 18-8-2022 25,26-8-2022 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 47 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.