ประชาสัมพันธ์งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสศัลยศาสตร์ศิริราช ครบรอบ 84 ปี และ 80 ปี

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าศัลยศาสตร์ศิริราช
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ครบรอบ 84 ปี และ 80 ปี ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

ขอเชิญบริจาคสมทบทุน “๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์” รหัสทุน D003686 เพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์

RCST Hot Update

CME facebook - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-11-2018 7-12-2018 13-14 12 2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.