ประชาสัมพันธ์งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโสศัลยศาสตร์ศิริราช ครบรอบ 84 ปี และ 80 ปี

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าศัลยศาสตร์ศิริราช
ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ครบรอบ 84 ปี และ 80 ปี ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

ขอเชิญบริจาคสมทบทุน “๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์” รหัสทุน D003686 เพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์

RCST Hot Update

CME facebook 14-3-62 - 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 22-24 5 2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.