วันที่ หัวข้อกิจกรรม
1-4 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566

สถานที่ :: เชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุม อฝส ศัลยศาสตร์ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

6 กุมภาพันธ์ 2566 DGA นัดประชุม update เรื่อง ระบบ e-transcrip เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

7 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมกรรมการ อฝส. อุบัติเหตุ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

7 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

สถานที่ :: รวศท.

8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ทางไกล 42nd WUNCA

สถานที่ :: ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

10 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมะกรรมการฝ่ายจริยธรรม เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 18-2-2023 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 9-10_2_2023 18-19 3 2023 26-28_4_2023 13-19_5_2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.