วันที่ หัวข้อกิจกรรม
24-25 เมษายน 2567 พิจารณาข้อสอบ อฝส. กุมาร เวลา 09.00 - 17.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

25 เมษายน 2567 ตรวจ WFME สาขาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
29 เมษายน 2567 ประชุมคณะกรรมการก่อนปริญญา เวลา 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

30 เมษายน 2567 ประชุมข้อสอบ อฝส. หลอดเลือด เวลา 12.00 - 16.00 น. (ห้องประชุม 1)

สถานที่ :: รวศท.

2 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เวลา 13.00 - 16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

2 พฤษภาคม 2567 ประชุม OC เวลา 11.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

2 พฤษภาคม 2567 ประชุม อศอ เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 13-15_5_2024 13-19_5_67 13-15_5_2024 15-17-5-67 31-5-67 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.