วันที่ หัวข้อกิจกรรม
1 ธันวาคม 2565 อ.วิรัติ ใช้ห้องประชุม online เวลา 8.30 น.
1 ธันวาคม 2565 ประชุมโครงการผลิตศัลยแพทย์ เวลา 10.00-12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

1 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

1 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

1 ธันวาคม 2565 ประชุมพัฒนาหลักสูตร อุบัติเหตุ เวลา 14.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

2 ธันวาคม 2565 ประชุมพิจารณาข้อสอบ อุบัติเหตุ เวลา 14.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

3-5 ธันวาคม 2565 TVA หลอดเลือด
ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 2-12-65 10-12-65 22-12-2022 ASOT_2022 9-10_1_2566 9-10_01_2023 15-1-2023 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.