ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
25 มิถุนายน 2567 ประชุมพิจารณาข้อร้องเรียน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

27 มิถุนายน 2567 ประชุม อฝส. สาขากุมารศัลยศาสตร์ เวลา 14.00 น. (Zoon อย่างเดียว)
28 มิถุนายน 2567 สอบศัลยมะเร็ง ใช้ทุกห้อง
1 กรกฎาคม 2567 ประชุมทีมลงทะเบียน RCST 49 เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 กรกฎาคม 2567 ประชุมบริษัท งาน IASGO 2024 เวลา 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 กรกฎาคม 2567 ประชุมกรรมการ IASGO เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 กรกฎาคม 2567 ประชุม อศอ. เวลา 10.00-12.00 น. (Zoom) ห้องประชุม 1

สถานที่ :: รวศท.

4 กรกฎาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เวลา 13.00 - 16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 กรกฎาคม 2567 ประชุม OC เวลา 11-00 12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 กรกฎาคม 2567 ประชุมกรรมการบริหารสินทรัพย์ เวลา 11.00 - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • >>
  • ค้นพบ 34 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 5-7-67 19-7-67 19-6-67 25-7-2024 28-23_8_2024 20-09-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.