ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
12 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียน หลอดเลือด เวลา 8.00-16.00 น. (ห้องประชุม 2)

สถานที่ :: รวศท.

12-14 มิถุนายน 2566 สอบปากเปล่า ศัลยศาสตร์ ห้องสยามฯ

สถานที่ :: ห้องสยามฯ

15 มิถุนายน 2566 สอบปากเปล่า หลอดเลือด เวลา 8.00-16.00 น. (ใช้ทุกห้อง)

สถานที่ :: รวศท.

16 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียน - ปากเปล่า อุบัติเหตุ เวลา 8.00-16.00 น. (ใช้ทุกห้อง)

สถานที่ :: รวศท.

19-20 มิถุนายน 2566 สอบข้อเขียนและปากเปล่า ศัลย์ลำไส้ฯ ห้องประชุม 1 - 4 (ใช้ทุกห้อง)

สถานที่ :: รวศท.

20 มิถุนายน 2566 ประชุม TJS เวลา 13.00 น. (Zoom)
21 มิถุนายน 2566 ประชุมกรรมการ Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

24 มิถุนายน 2566 ดูสถานที่ จัดประชุม
26 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะกรรมการก่อนปริญญา เวลา 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

28 มิถุนายน 2566 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • >>
  • ค้นพบ 33 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL ASSET-2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.