ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
19 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะทำงานวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20 ธันวาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

12 มกราคม 2567 ประชุมกรรมการบริหารชมรมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เวลา 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

12 มกราคม 2567 ประชุมคณะกรรมการศัลยศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Surgery) เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

12-14 มกราคม 2567 ประชุมข้อสอบ Fundamental surgery เวลา 9.00 - 17.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

13 มกราคม 2567 อบรม Fundamental surgery ครั้งที่ 2 Online เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

25 มกราคม 2567 จับฉลากเลือกบูธงาน Colo เวลา 10.30 น. (ห้องประชุม 2)

สถานที่ :: รวศท.

10 กุมภาพันธ์ 2567 สอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Fundamental surgery) เวลา 9.00 - 12.00 น.
17 กุมภาพันธ์ 2567 สอบลำไส้ใหญ่ทวารหนัก
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ประชุมใหญ่ชมรมลำไส้ใหญ่ทวารหนัก

สถานที่ :: อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • ค้นพบ 27 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 15-12-2023 31-12-66 1-3-2024 13-19_5_67 15-1-2023 4-2-2024 13-17_3_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.