ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
16-17 กันยายน 2565 ประชุมเพื่อตรวจและปรับรูปแบบต้นฉบับบทความFundamental Surgery เวลา 9.00 - 17.00 น. (Zoom)
29-30 กันยายน 2565 แพทยศาสตร์ศึกษา 8.30 - 16.30 น.
14-16 ตุลาคม 2565 ออกข้อสอบ Basic Science 8.00 - 16.30 น.
22-24 ตุลาคม 2565 อบรม Basic Science 8.00 - 16.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

20-21 มกราคม 2566 ออกข้อสอบ Basic Science 8.00 - 16.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

27-29 มกราคม 2566 ออกข้อสอบ Basic Science 8.00 - 16.30 น.
21-23 เมษายน 2566 ออกข้อสอบ Basic Science 8.00 - 16.30 น.
  • <<
  • 1
  • 2
  • ค้นพบ 17 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 11-6-65 18-8-2022 25,26-8-2022 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 47 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.