ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
6 มิถุนายน 2567 ประชุม อฝส. อุบัติเหตุ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8 มิถุนายน 2567 Interhospital grand round เวลา 9.00 น. (Zoom)
10 มิถุนายน 2567 ประชุมพิจารณาข้อสอบอุบัติเหตุ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

11 มิถุนายน 2567 ประชุมพิจารณาข้อสอบอุบัติเหตุ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

14-16 มิถุนายน 2567 FS

สถานที่ :: ตจว.

15 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย เวลา 13.00 น. (Zoom)
15 มิถุนายน 2567 ประชุมกรรมการบริหาร ICS เวลา 15.00 น. (Zoom)
17 มิถุนายน 2567 ออกข้อสอบปากเปล่าลำไส้ใหญ่ทวารหนัก (ใช้ทุกห้อง) ทั้งวัน

สถานที่ :: รวศท.

18 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะทำงานวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

19 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • ค้นพบ 27 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 31-5-67 1-6-67 5-7-67 25-7-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.