ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
20 ธันวาคม 2565 ประชุม ATLS เวลา 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8 มกราคม 2566 อบรม Basic Science 8.00 - 16.30 น. ครั้งที่ 2 (Zoom)
18 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20 มกราคม 2566 ประชุม อฝส ศัลยฯลำไส้ใหญ่ เวลา 9.00-12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20-22 มกราคม 2566 ออกข้อสอบ Basic Science 8.00 - 16.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

21 มกราคม 2566 ประชุมกรรมการ Basic Science 13.00 น.
1-4 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566

สถานที่ :: เชียงใหม่

1 เมษายน 2566 อบรม Basic Science 8.00 - 16.30 น. ครั้งที่ 3 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

21-23 เมษายน 2566 ออกข้อสอบ Basic Science 8.00 - 16.30 น.
6 พฤษภาคม 2566 สอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science) เวลา 9.00 - 12.00 น.
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • ค้นพบ 23 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 2-12-65 10-12-65 22-12-2022 ASOT_2022 9-10_1_2566 9-10_01_2023 15-1-2023 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.