ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
9 มีนาคม 2567 อบรม Fundamental surgery ครั้งที่ 3 Online เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

13-16 มีนาคม 2567 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567

สถานที่ :: ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เวลา 13.00 - 16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: มอ.

6 เมษายน 2567 อบรม Fundamental surgery ครั้งที่ 3 Online เวลา 8.00 - 17.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

11 พฤษภาคม 2567 สอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Fundamental surgery) เวลา 9.00 - 12.00 น.
15-19 พฤษภาคม 2567 อบรมวิจัย
19-21 กรกฎาคม 2567 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 49
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • ค้นพบ 27 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 15-12-2023 31-12-66 1-3-2024 13-19_5_67 15-1-2023 4-2-2024 13-17_3_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.