ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
20 มิถุนายน 2567 สอบปากเปล่าหลอดเลือด เวลา 09.00 - 17.00 น. (ใช้ทุกห้อง)

สถานที่ :: รวศท.

21 มิถุนายน 2567 สอบบอร์ด อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ใช้ทุกห้อง)

สถานที่ :: รวศท.

23-24 มิถุนายน 2567 สอบวุฒิบัตร Colo (ใช้ทุกห้อง)

สถานที่ :: รวศท.

24 มิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการก่อนปริญญา เวลา 13.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

27-28 มิถุนายน 2567 สอบศัลยมะเร็ง ใช้ทุกห้อง
12 กรกฎาคม 2567 ประชุมกรรมการบริหารสมาคมศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เวลา 09.00 - 12.00 น. (Zoom)
20-21 กรกฎาคม 2567 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 49
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • ค้นพบ 27 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 31-5-67 1-6-67 5-7-67 25-7-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.