ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
21 พฤษภาคม 2567 ประชุมข้อสอบ อฝส. หลอดเลือด เวลา 12.00 - 16.00 น. (ห้องประชุม 1)

สถานที่ :: รวศท.

21 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะทำงานวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 13.00 น. (Zoom)
21 พฤษภาคม 2567 ประชุมศูนย์อุบัติเหตุ เวลา 16.30 น. (Zoom)
23 พฤษภาคม 2567 ประชุมพิจารณาข้อร้องเรียน สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ร่วมกับยูโรวิทยาฯ เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

23 พฤษภาคม 2567 ประชุมระเบียบพิจารณาการให้ทุน นพ.ทองดี ชัยพานิช เวลา 13.00-15.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

24 พฤษภาคม 2567 ตรวจ WFME สาขาศัลยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
28 พฤษภาคม 2567 ประชุมพิจารณาข้อร้องเรียน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

29 พฤษภาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการ Fundamental surgery เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

31 พฤษภาคม 2567 ตรวจ WFME สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี
4 มิถุนายน 2567 ประชุมข้อสอบ อฝส. หลอดเลือด เวลา 12.00 - 16.00 น. (ห้องประชุม 1)

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • 3
  • >
  • >>
  • ค้นพบ 27 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 31-5-67 1-6-67 5-7-67 25-7-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.