ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
1-4 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 37 ประจำปี 2566

สถานที่ :: เชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุม อฝส ศัลยศาสตร์ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

6 กุมภาพันธ์ 2566 DGA นัดประชุม update เรื่อง ระบบ e-transcrip เวลา 10.00-12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

7 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมกรรมการ อฝส. อุบัติเหตุ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

7 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

สถานที่ :: รวศท.

10 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมะกรรมการฝ่ายจริยธรรม เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

14 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการปรับเกณฑ์ Trauma Center เวลา 15.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

15 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุม TJS เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

22 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมกรรมการ Basic Science 14.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
  • >>
  • ค้นพบ 34 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 18-2-2023 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 9-10_2_2023 18-19 3 2023 26-28_4_2023 13-19_5_2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.