Event calendar

Date Event
23 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุม อฝส ศัลยศาสตร์ เวลา 20.00 น. (Zoom)

Location :: รร.คามิโอ ศรีราชา

23 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

Location :: รวศท.

23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ออกข้อสอบ อฝส. ศัลย เวลา 08.30 - 17.00 น.

Location :: รร.คามิโอ ศรีราชา

25-26 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร​ Basic Science 8.00 - 16.30 น.

Location :: รวศท.

1 มีนาคม 2566 ประชุมวิชาการ เวลา 10.00 - 12.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

2 มีนาคม 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

Location :: รวศท.

2 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.00 - 12.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

14 มีนาคม 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

Location :: รวศท.

24 มีนาคม 2566 ประชุมหลักสูตร ลำไส้ใหญ่ ห้องประชุม 2

Location :: รวศท.

30 มีนาคม 2566 ประชุมข้อสอบ สาขาหลอดเลือด เวลา 10.00-16.00 น. ( ห้องประชุม 1 )

Location :: รวศท.

Event calendar

SHEE (หลวงพ่อหมอ) BS2565-2566 Thai Journal of Surgery CME facebook ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 18-2-2023 ส่วนภูมิภาค ครัั้งที่ 37 9-10_2_2023 18-19 3 2023 26-28_4_2023 13-19_5_2023 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.