ลงทะเบียนสมัครอบรม และ สอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน ปีการศึกษา 2563-2564

วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
กำหนดจัดสอบ 

วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

 

แจ้งการสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science)

คำร้องขอเลื่อนสอบ Basic Science

รายชื่อและรหัสผู้สอบ Basic Science

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ

 

Print บัตรประจำตัวผู้สอบ Basic Science

(โดยกรอก E-mail ของท่าน กรุณา Print สีและตัดตามขอบขนาดที่กำหนด 4"x 6")


คลิก เข้าสู่ระบบ

 

RCST Hot Update

BS2564-2565 4-6-12-64 2-12-2021 3-12-64 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 28-29_11_2021 1-12-64 10-12_12_2021 13-14_12_2564 24-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.