ประชุมกรรมการประกวดวีดีโอ 2563 "เพื่อพิจารณาเกณฑ์ในการตัดสิน" เวลา 12:00-13:00 ผ่านระบบ zoom

สถานที่ :: สถานที่ :: รวศท.

ปฏิทินกิจกรรม

14-1-64 CME facebook 14-3-62 - SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 30-7-63 9-10-2020 3-10-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.