สมาชิก รวศท. ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายทางการแพทย์และการสู้คดีในชั้นศาล

สมาชิก รวศท. ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายทางการแพทย์และการสู้คดีในชั้นศาล 

สามารถปรึกษา พล.ร.ท. นพ.เจษฎา สุวรรณสินธุ์ โทรศัพท์ 081-7824818

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาหรือให้คำแนะนำ,มีค่าใช้จ่ายในการสู้คดีในศาล)

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 9-10-2020 7-3-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.