สมาชิก รวศท. ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายทางการแพทย์และการสู้คดีในชั้นศาล

สมาชิก รวศท. ที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายทางการแพทย์และการสู้คดีในชั้นศาล 

สามารถปรึกษา พล.ร.ท. นพ.เจษฎา สุวรรณสินธุ์ โทรศัพท์ 081-7824818 

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาหรือให้คำแนะนำ,มีค่าใช้จ่ายในการสู้คดีในศาล)

RCST Hot Update

BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL 10-12_12_2021 13-14_12_2564 24-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.