ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
21-25 พฤษภาคม 2561 อบรมวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561

สถานที่ :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการ OC 10.00 น. - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

27-30 กรกฎาคม 2561 ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43

สถานที่ :: Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya

  • ค้นพบ 3 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 23-25_5_2018 2 มิ.ย 2018 20-22 มิ.ย. 2018 16 ก.ค. 2018 25-26 7 2018 15-16_12_2018 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.