ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
18 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

25 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 10.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

25 กันยายน 2562 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 13.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

26 กันยายน 2562 กรรมการจัดประชุม OC 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 ตุลาคม 2562 กรรมการบริหาร (13.00)

สถานที่ :: รวศท.

4 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 10.00 - 12.00 น.-

สถานที่ :: รวศท.

7 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ 10.00 - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

16 พฤษภาคม 2563 การอบรม Good Surgical Practice ปี 2563

สถานที่ :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 พฤษภาคม 2563 การอบรมความรู้พื้นฐานทางการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566

สถานที่ :: ณ ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ค้นพบ 9 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 3-5 10 2019 27-31 10 2019 21-23 11 2019 7-9 12 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.