ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
27 พฤษภาคม 2563 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 13.00 น. Zoom

สถานที่ :: รวศท.

29 พฤษภาคม 2563 สปสช. หัวใจ เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

1-10 มิถุนายน 2563 สอบปากเปล่า สาขาศัลยศาสตร์ เวลา 09.00-16.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC & คณะกรรมการวิชาการ 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 มิถุนายน 2563 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

10 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการวิจัย 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

13 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฯ (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

17 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรม Basic Science (Zoom) เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

19 มิถุนายน 2563 สอบข้อเขียน 09.00-10.30 น., สอบปากเปล่า 10.30-12.00 น. • อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

สถานที่ :: รวศท.

23 มิถุนายน 2563 สอบข้อเขียน อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • >>
  • ค้นพบ 20 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

CME facebook 14-3-62 - SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 25-27_5_2020 29-1-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.