ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
28 มกราคม 2564 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

28 มกราคม 2564 ประชุมข้อสอบสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด (อฝส.) เวลา​ 09.00-14.00 น. ​

สถานที่ :: รวศท.

29 มกราคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

3 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมฝ่ายวิชาการ เวลา 9.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

4 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

5 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

9 กุมภาพันธ์ 2564 เชิญบริษัทยาประชุมเรื่องการออกบูธ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 46 เวลา 10.30 น.

สถานที่ :: รวศท.

16 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมสปอนเซอร์ ics เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

  • 1
  • 2
  • >>
  • ค้นพบ 18 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

Thai Journal of Surgery CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 9-10-2020 7-3-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.