Event calendar

Date Event
20 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

21 เมษายน 2564 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

22 เมษายน 2564 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น.

Location :: รวศท.

22 เมษายน 2564 ประชุมข้อสอบสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด (อฝส.) เวลา​ 09.00-14.00 น. ​

Location :: รวศท.

27 เมษายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น. (Zoom)

Location :: รวศท.

28 เมษายน 2564 ประชุมพิจารณาผลสอบ BSประชุมพิจารณาผลสอบ BS 13.00 น.

Location :: รวศท.

29 เมษายน 2564 ประชุมกรรมการบริหารและกรรมการ ICS World Congress 2021 เวลา 13.00 น.

Location :: รวศท.

30 เมษายน 2564 พิจารณาข้อสอบ (อฝส.) ศัลย์ลำไส้ใหญ่ฯ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

Location :: รวศท.

3 พฤษภาคม 2564 ประชุม อฝส. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 12.30 น.

Location :: รวศท.

6 พฤษภาคม 2564 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

Location :: รวศท.

Event calendar

Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 26-4-2021 28-30_04_2021 23-28_5_2021 24-7-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.