Dunlop-Boonpong Scholar

รายนามคณะอนุกรรมการ

รายนามผู้รับทุน

รายนามสถานศึกษา

รายละเอียดทุนและการสมัครขอรับทุน

แบบฟอร์มขอรับทุน

"WEARY" DUNLOP-BOONPONG FELLOWSHIP EVALUATION

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ประจำปี 2563

 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเลื่อนการรับสมัครผู้รับทุนชุดใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
หากมีการเปิดรับสมัครผู้รับทุนชุดใหม่ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบได้ที่ rcst.wdbp@gmail.com หรือ โทร. 02-716-6141
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ