ทุน International Guest Scholarship (IGS) 2020

เนื่องด้วย American College of Surgeons จะสนับสนุนทุน 

1 International Guest Scholarship (IGS) 2020  ให้ศัลยแพทย์ไปดูงานในสหรัฐอเมริกาตามความต้องการของผู้ขอทุน  ทุนมีมูลค่า US$10,000  และไม่มีข้อผูกพัน  

2 The Community Surgeons Travel Award program (CSTA)  เพื่อเข้าร่วมประชุม Annual Clinical Congress  ซึ่งมีมูลค่า US$ 4,000   

 

สิ้นสุดการสมัครขอรับทุน 1 กรกฎาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดและสนใจสมัครได้ที่  https://www.facs.org/member-services/scholarships/international/igs

 

RCST Hot Update

Thai Journal of Surgery 14-1-64 CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 30-7-63 25-9-2020 3-10-2020 9-10-2020 9-10-2020 9-10-2020 5-7_12_2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.