ทุน International Guest Scholarship (IGS) 2020

เนื่องด้วย American College of Surgeons จะสนับสนุนทุน 

1 International Guest Scholarship (IGS) 2020  ให้ศัลยแพทย์ไปดูงานในสหรัฐอเมริกาตามความต้องการของผู้ขอทุน  ทุนมีมูลค่า US$10,000  และไม่มีข้อผูกพัน  

2 The Community Surgeons Travel Award program (CSTA)  เพื่อเข้าร่วมประชุม Annual Clinical Congress  ซึ่งมีมูลค่า US$ 4,000   

 

สิ้นสุดการสมัครขอรับทุน 1 กรกฎาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดและสนใจสมัครได้ที่  https://www.facs.org/member-services/scholarships/international/igs

 

RCST Hot Update

CME facebook 14-3-62 basicscience SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 24-26 2 2020 7-3-2020 19-20_3_2020 28-29_3_2020 29-1-2020 3-5 3 2020 27-29_4_2020 25-26_4-2020 16-17_5_2563 18-22_5_2563 3-7-2020 03072020 4-6 7 2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.