ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ, ข้อปฏิบัติตัวผู้สอบ และคำแนะนำการทำข้อสอบ Basic Science วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดจัดสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science)
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

 

รายชื่อผู้สมัครสอบ Basic Science
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบและมาตรการเพื่อความปลอดภัย
คำแนะนำการทำข้อสอบ Basic Science

 

เข้าสู่ระบบ

ผู้สมัครสอบสามารถ Print บัตรประจำตัวผู้สอบ (Sign in เข้าระบบ) ทาง  www.basicscience-rcst.com

หากมีข้อสอบถามติดต่อ  E-mail :  basicscience.sur@gmail.com

 

 

RCST Hot Update

BS2564-2565 Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL Good Surgical Practice และ ความรู้พื้นฐานทางการวิจัย 2565 24-1-65 5-2-65 10-11_2_65 30-12-64 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.