สมัครอบรม และสอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Surgery) 2566-2567

การสมัครการเรียนการอบรมและสอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Surgery)
(หรือชื่อเดิม วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science)  
 
เปิด รับสมัครอบรมและสอบ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
ปิด รับสมัครอบรมและสอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2566
 
กำหนดหมวดหลักสูตรการเรียน การจัดอบรม และจัดสอบ รวมทั้งหมดดังนี้
 
ครั้งที่ 1  Module 1  Principle of surgical management
        Module 2 Critical care in surgical patients
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม)
อบรมผ่านระบบออนไลน์  วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
จัดสอบ  วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
 
ครั้งที่ 2 Module 3  Application of basic science for surgery        
        Module 4  Basic knowledge of fundamental surgical procedures  
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม)
อบรมผ่านระบบออนไลน์  วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
จัดสอบ  วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 
 
ครั้งที่ 3  Module 5 Essential surgical diseases and conditions     
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน)
อบรมผ่านระบบออนไลน์   วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567
จัดสอบ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
 
 
โดยมีค่าลงทะเบียนการเรียนหลักสูตรการอบรมและสอบ ทั้งหมดคนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
(โดยการลงทะเบียนครั้งแรกผู้เข้าอบรม ต้องชำระแบบเหมารวมทั้งหมด คนละ 9,000 บาท ไม่สามารถแยกสมัครเฉพาะการอบรม หรือสอบได้ ผู้สมัครลงทะเบียนจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาข้อมูล  เอกสารประกอบการเรียน Fundamental Surgery Module 1 – Module 5 , Education book  และ Education VDO  ระยะเวลา 5 ปี 
 
     **  กรณีผู้เคยสมัครสอบปีที่แล้ว สอบไม่ผ่าน ประสงค์สมัครสอบซ่อม  สามารถ Sing In เข้าระบบ -หน้าข้อมูลผู้ลงทะเบียน-คลิกปุ่มลงทะเบียนสมัครสอบ-เลือก Part ที่ต้องการสอบซ่อม และเลือกสนามสอบ  มีค่าลงทะเบียนสอบซ่อม Part ละ 1,500 บาท โอนชำระเงิน และแนบหลักฐานการโอนในระบบ โดยไม่ต้อง Register ใหม่ 
 
ชำระโอนเงินเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ชื่อบัญชี 
“คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์” 
เลขที่บัญชี  041-1-31539-0
 
 
 

 

 

 
*หมายเหตุ**  กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัคร ส่งเอกสารหลักฐานไฟล์ภาพในระบบครบแล้ว หรือส่งไฟล์หลักฐานชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว  Admin จะกด approve  ภายใน 1-2 วันทำการ   ผู้สมัครสามารถ Sign In เข้าระบบเพื่อศึกษาข้อมูลบทความ, คลิป VDO Fundamental Surgery Module 1 – Module 5 และ Supplement Material ดู VDO อบรมปีเก่า  เพื่อเตรียมการสอบต่อไป และากหลักฐานไฟล์ภาพอื่นไม่ครบ สามารถ Sing in  เข้าระบบเพื่อส่งพิ่มเติมในภายหลังได้ภายในก่อนปิดรับสมัคร
 

**  สำหรับผู้ที่สอบ Basic Science หรือ Fundamental Surgery  ผ่านแล้ว  ผลสอบมีอายุ 7 ปี เพื่อใช้สมัครสอบวุฒิบัตร โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ จะออกใบรับรองสอบผ่าน แนบเอกสารตอนสมัครสอบวุฒิบัตรให้

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมและสอบเพิ่มเติมได้ที่:-  คุณนภัทร   โทร. 02-7166141-3   

E-mail : basicscience.sur@gmail.com

RCST Hot Update

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 5-7-67 19-7-67 19-6-67 25-7-2024 28-23_8_2024 20-09-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.