สมัครอบรม และสอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Surgery) 2565-2566

การสมัครการเรียนการอบรมและสอบศัลยศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Surgery)
(หรือชื่อเดิม วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ (Basic Science)  
 
เปิด รับสมัครอบรมและสอบ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ปิด รับสมัครอบรมและสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2565
 
กำหนดหมวดหลักสูตรการเรียน การจัดอบรม และจัดสอบ รวมทั้งหมดดังนี้
 
ครั้งที่ 1  Module   1 Principle of surgical management
         Module  2 Critical care in surgical patients
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม)
อบรมผ่านระบบออนไลน์   วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565
จัดสอบ  วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565  เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
ครั้งที่ 2 Module 3  Application of basic science for surgery        
        Module 4  Basic knowledge of fundamental surgical procedures  
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม)
อบรมผ่านระบบออนไลน์  วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566
จัดสอบ  วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
ครั้งที่ 3  Module 5 Essential surgical diseases and conditions     
(ระยะการเรียนรู้หลักสูตร (เนื้อหาในเวป) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน)
อบรมผ่านระบบออนไลน์   วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566
จัดสอบ วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
โดยมีค่าลงทะเบียนการเรียนหลักสูตรการอบรมและสอบ ทั้งหมดคนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
(โดยการลงทะเบียนครั้งแรกผู้เข้าอบรม ต้องชำระแบบเหมารวมทั้งหมด คนละ 9,000 บาท ไม่สามารถแยกสมัครเฉพาะการอบรม หรือสอบได้ ผู้สมัครลงทะเบียนจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาข้อมูล  Education book,  Education VDO และ เอกสารประกอบการเรียน Fundamental Surgery ระยะเวลา 5 ปี)  
 
หมายเหตุ  ผู้สมัครสามารถ Sign in เข้าระบบ  เพื่อ  Print ใบเสร็จค่าลงทะเบียน  และบัตรประจำตัวสอบ   และสามารถ เข้าดู Fundamental Surgery บทความตำรา, คลิป VDO  Module 1 - Module 2  ส่วน Module 3 -  Module 5  อยู่ระหว่างทยอยลงข้อมูล  และดู Supplement Material  VDO อบรมปีเก่า  และ เข้าดู Webinar Online วันที่ 22 ต.ค. 65
 
 
ชำระโอนเงินเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ชื่อบัญชี 
“คณะอนุกรรมการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์” 
เลขที่บัญชี  041-1-31539-0
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมและสอบเพิ่มเติมได้ที่:-  คุณนภัทร   โทร. 02-7166141-3   
E-mail : basicscience.sur@gmail.com
 

ถ้าหากมีข้อแนะนำ เกี่ยวกับเว็บไซต์ และเนื้อหาบทความ Fundamental Surgery สามารถแจ้งมาได้ที่

Email: feedbackfs.sur@gmail.com

 
** หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ  จะแจ้งทาง  www.rcst.or.th
 
**  กรณีสอบไม่ผ่าน  สมัครสอบซ่อมปีหน้า เฉพาะ Part ที่สอบไม่ผ่าน    ค่าสมัครสอบซ่อม Part  ละ 1,500  บาท  **
 

RCST Hot Update

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 5-7-67 19-7-67 19-6-67 25-7-2024 28-23_8_2024 20-09-2024 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.