วันที่ หัวข้อกิจกรรม
26 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

27 กันยายน 2561 การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ของ WFME 2015 เวลา 8.00 -16.30 น.

สถานที่ :: ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

28 กันยายน 2561 ประชุมกรรมการฝ่ายการศึกษา เวลา 13.00 น.
3 ตุลาคม 2561 ประชุมบูธเพื่อการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 เวลา 10.00 น.-12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 ตุลาคม 2561 วิชาการ 13.00
4 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ OC 10.00 น. - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

4 ตุลาคม 2561 ประชุมกรรมการบริหาร 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 9-11 ต.ค. 2018 8-9 พ.ย. 2018 21-11-2018 15-16_12_2018 17-19 ธ.ค. 2018 22-2-2019 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.