วันที่ หัวข้อกิจกรรม
27 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

28 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

4 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

5 กันยายน 2562 กรรมการจัดประชุม OC 10.00

สถานที่ :: รวศท.

5 กันยายน 2562 กรรมการบริหาร (13.00)

สถานที่ :: รวศท.

17 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 3-5 10 2019 27-31 10 2019 21-23 11 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.