วันที่ หัวข้อกิจกรรม
19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมสมาคม Burn & Wound 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ Trauma center 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

28 พฤศจิกายน 2562 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ อฝส. ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 9.00 - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

12 ธันวาคม 2562 กรรมการจัดประชุม OC 10.00

สถานที่ :: รวศท.

12 ธันวาคม 2562 กรรมการบริหาร (13.00) (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 21-23 11 2019 27-29 11 2019 7-9 12 2019 29-1-2020 1-2-2020 16-17_5_2563 18-22_5_2563 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.