วันที่ หัวข้อกิจกรรม
29 ตุลาคม 2562 สมาคมแผลไหม้ฯ 12.00 น.

สถานที่ :: ร.ศัลยแพทย์

6 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

7 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ 10.00 - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

8 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการ (อฝส.) ศัลย์ 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

8 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

28 พฤศจิกายน 2562 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 45 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 27-31 10 2019 13-15 11 2019 14-15 11 2019 21-23 11 2019 27-29 11 2019 7-9 12 2019 29-1-2020 1-2-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.