วันที่ หัวข้อกิจกรรม
19 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการวิจัย 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

20 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะทำงาน สปสช. 09.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

25 สิงหาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

8-11 ตุลาคม 2563 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 45
17 ตุลาคม 2563 ประชุม Interhospital Conference ศัลยแพทย์ทรวงอก

สถานที่ :: รวศท.

7 พฤศจิกายน 2563 อบรม Basic Science (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

14 พฤศจิกายน 2563 อบรม Basic Science (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

14-1-64 CME facebook 14-3-62 - SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 30-7-63 9-10-2020 3-10-2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.