วันที่ หัวข้อกิจกรรม
21 มิถุนายน 2561 พิจารณาร้องเรียนสาขาตกแต่ง 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

22 มิถุนายน 2561 พิจารณาร้องเรียนสาขา ทรวงอก 09.30 -12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

22 มิถุนายน 2561 ประชุมอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: ห้องประชุม รวศท.

22 มิถุนายน 2561 ประชุมอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: ห้องประชุม รวศท.

27 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

28 มิถุนายน 2561 ประชุมกรรมการคัดเลือก DVD 9.00-11.00 น.
29 มิถุนายน 2561 สอบบอร์ดอุบัติเหตุ
ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 20-22 มิ.ย. 2018 16 ก.ค. 2018 25-26 7 2018 15-16_12_2018 6-10 มี.ค. 2019 3-5_10_2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.