วันที่ หัวข้อกิจกรรม
21-23 ตุลาคม 2559 อบรม Basic Science
25 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

41st ACS RCST 2016 - PROGRAMME and ABSTRACTS หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ ”Short course for liver surgery” JOURNEY beyond MASTERY การประชุมวิชาการโรคเต้านมประจำปี 2559 (ครั้งที่ 10) ประชุมวิชาการ สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 15 Towards Critical Care Excellence Golden Triangle Surgicsl Forum HANDS-ON SOFT Announcement of 22nd Annual Scientific Meeting of the Cambodian Society of Surgery 13th Congress of the Vietnam Society of Surgery, 1-3 December 2016 at the JW Marriott Hotel Hanoi ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ASOT 2016