วันที่ หัวข้อกิจกรรม
2 ธันวาคม 2563 ประชุมฝ่ายวิชาการ เวลา 9.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดประชุม OC 10.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

3 ธันวาคม 2563 กรรมการบริหาร (13.00) (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

9 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะทำงานวารสาร The Thai Journal of Surgery เวลา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

16 ธันวาคม 2563 วิพากษ์หลักสูตร Basic Science

สถานที่ :: รวศท.

16 ธันวาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

19 ธันวาคม 2563 ประชุม Interhospital Conference ศัลยแพทย์ทรวงอก

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

Thai Journal of Surgery 14-1-64 CME facebook 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ COVID-19_update12-6-63 29-1-2020 5-10-2020 9-10-2020 5-7_12_2020 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.