วันที่ หัวข้อกิจกรรม
26 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

13-16 กรกฎาคม 2562 ประชุมวิชาการประจำปี 2562

สถานที่ :: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 19-6-2019 21-6-2019 11-7-2019 13-7-2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.