วันที่ หัวข้อกิจกรรม
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 34

สถานที่ :: โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

30 มกราคม 2563 กรรมการบริหาร (13.00) (Tele)

สถานที่ :: โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

4 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมข้อสอบสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด เวลา​ 10.00-16.00 น. ​

สถานที่ :: รวศท.

6 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการจัดประชุม OC 10.00

สถานที่ :: รวศท.

15 กุมภาพันธ์ 2563 สอบวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์
16 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการ ATLS 13.00 น. (Tele)

สถานที่ :: รวศท.

24 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook 14-3-62 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 1-2-2020 10-13_2_2020 15-16_2_2020 20-22 2 2020 24-26 2 2020 19-20_3_2020 28-29_3_2020 27-29_4_2020 25-26_4-2020 16-17_5_2563 18-22_5_2563 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.