วันที่ หัวข้อกิจกรรม
15 มิถุนายน 2564 ทดสอบระบบการสอบ (กุมารศัลยแพทย์) 14.00 -17.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

16 มิถุนายน 2564 ประชุม Basic Science 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

16 มิถุนายน 2564 สอบ กุมารศัลยแพทย์ 8.30 -12.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

17 มิถุนายน 2564 สอบบอร์ดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ เวลา 7.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

18 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม 13.00 น. (zoom)

สถานที่ :: รวศท.

23 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เวลา 13.00 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

24 มิถุนายน 2564 ประชุมฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (อศอ.) 12.30 น. (Zoom)

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

Thai Journal of Surgery CME facebook สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช 14-3-62 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ 29-1-2020 6-8_7_2021 24-7-2021 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.