วันที่ หัวข้อกิจกรรม
24 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

25 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา เวลา13.30

สถานที่ :: รวศท.

1 พฤษภาคม 2562 วิชาการ 13.00
2 พฤษภาคม 2562 กรรมการจัดประชุม 10.00

สถานที่ :: รวศท.

2 พฤษภาคม 2562 กรรมการบริหาร (13.00)

สถานที่ :: รวศท.

3 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

8 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME facebook 14-3-62 - 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 24-26 4 2019 22-24 5 2019 17-5-2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.