วันที่ หัวข้อกิจกรรม
1 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ อฝส. 10.00 น. - 12.00 น.

สถานที่ :: ณ ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 3 รร.โกลเด็นทิวลิป

1 กันยายน 2560 เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ OC 42 เวลา 11.30 น. - 13.00 น.

สถานที่ :: ณ ห้อง 92 Cafe รร.โกลเด็นทิวลิป

6 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

7 กันยายน 2560 ประชุมกรรมการบริหาร 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

7 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ OC 10.00 น. - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

22 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

27 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 31-8-2017 30-9-2017 24-27 ส.ค. 2560 11 ก.ย. 2560 28-29 ก.ย. 2560 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) 17-19 พ.ย. 60 27-29_11_2017 3-6 ธ.ค. 2017 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.