วันที่ หัวข้อกิจกรรม
27 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

29 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการก่อนปริญญา 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 ตุลาคม 2560 เรื่อง บูธ เวลา 10.00 -12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

4 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ 13.00

สถานที่ :: ร.ศัลยแพทย์

5 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการ OC 10.00 น. - 12.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

5 ตุลาคม 2560 ประชุมกรรมการบริหาร 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 30-9-2017 28-29 ก.ย. 2560 1-3 . 11 . 2017 27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia (ATCSA) 17-19 พ.ย. 60 20-22.11.2017 27-29_11_2017 3-6 ธ.ค. 2017 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.