วันที่ หัวข้อกิจกรรม
20 ธันวาคม 2560 Wound 11.00
22 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรม 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

27 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

3 มกราคม 2561 วิชาการ 13.00

สถานที่ :: ร.ศัลยแพทย์

4 มกราคม 2561 กรรมการ OC 10.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

4 มกราคม 2561 ประชุมกรรมการบริหาร 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

4 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรม IT 13.00 น.

สถานที่ :: รวศท.

ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

CME RCST 42 - GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 26-27_1_2018 30 -1-61 1-4 มี.ค. 2561 6-10 มี.ค. 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.