วันที่ หัวข้อกิจกรรม
21-23 ตุลาคม 2559 อบรม Basic Science
ดูเพิ่มเติม

เลือกข่าวที่น่าสนใจ

41st ACS RCST 2016 PROGRAMME and ABSTRACTS หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ - BORN TO BE SURGEONS SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ ”Short course for liver surgery” ประชุมวิชาการ ศัลยศาสตร์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง “Principle and Practice in Chemotherapy Golden Triangle Surgicsl Forum Announcement of 22nd Annual Scientific Meeting of the Cambodian Society of Surgery 13th Congress of the Vietnam Society of Surgery, 1-3 December 2016 at the JW Marriott Hotel Hanoi