Date Events
27 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 13.00 น.

Location :: รวศท.

2 เมษายน 2562 Trauma Training
3 เมษายน 2562 Scientific Committee
4 เมษายน 2562 OC Committee 2019
4 เมษายน 2562 Committee
5 เมษายน 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา 13.00 น.

Location :: รวศท.

10 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ Basic Science 13.00 น.

Location :: รวศท.

View more

Choose interesting news

CME facebook 14-3-62 basicscience 25-26 5 2019 27-31 5 2019 GLOBAL หนังสือหัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ SURGICAL QUIZS สำหรับนิสิต / นักศึกษาแพทย์ 26-29 3 2019 24-26 4 2019 17-5-2019 3-5 10 2019 27-31 10 2019 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.