ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ หัวข้อกิจกรรม
17 มิถุนายน 2567 ออกข้อสอบปากเปล่าลำไส้ใหญ่ทวารหนัก (ใช้ทุกห้อง) ทั้งวัน

สถานที่ :: รวศท.

20-21 กรกฎาคม 2567 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 49
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ค้นพบ 32 รายการ

ปฏิทินกิจกรรม

(หลวงพ่อหมอ) Thai Journal of Surgery CME facebook SHEE RLU 4-4-66 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2565-2570 7-4-66 ตำราหัตถการพื้นฐานศัลยศาสตร์ เสื้อ BTS หนังสือศัลยศาสตร์วิจัยปริทัศน์  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ปาฐกถาเปรม บุรี สัตบุรุษ ศัลยแพทย์ นายแพทย์ทองดี ชัยพานิช BS2566-2567 GLOBAL 15-8-66 3-5_12_2023 1-3-2024 13-19_5_67 13-17_3_2024 20-21_3_2024 21-3-2024 15-17-5-67 31-5-67 19-20_10_2024 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก รวศท.